Manfred Mann’s Earth Band am Herzberg Festival 23 – Foto: Markus Weber